Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Vizyonumuz / Misyonumuz / İlkelerimiz

Vizyonumuz / Misyonumuz / İlkelerimiz

Vizyonumuz​
İnsan odaklı çalışma çizgisinden sapmadan, her türden yardıma muhtaç ilçe sakinlerinin tüm sorunlarına ve ihtiyaçlarına karşılık bulabilmeleri ve destek görmelerini sağlamaktır.

Misyonumuz
İlçemizde sosyal barışın tesis edilmesi misyonundan hareketle; Bayraklı'da yaşayan tüm ihtiyaç sahiplerinin tespitlerinin yapılarak ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal güvencesi bulunmayan kimsesiz vatandaşlarla, herhangi bir mesleği olmayan işsiz kadın, erkek ve gençlerin topluma kazandırılarak üretime dahil edilmeleri, yardıma muhtaç yaşlı ve hastalara yardım elinin uzatılması ile, şiddete maruz kalmış kadınlarımızın korunması ve sorunlarının giderilmesi; ayrıca,maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimize eğitim desteğinin sağlanması önceliklerimizdendir.

İlkelerimiz

Adalet

Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gözeten bir şekilde davranmayı esas kabul eder.

Güven

Belediyemiz Bayraklı halkının, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder.

Saydamlık

Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı esas kabul eder.

Kalite

Belediyemizin sunduğu hizmetlerin İ Bayraklı halkının ihtiyaçlarını beklentilerini en optimal düzeyde, kaliteli bir şekilde karşılaması esastır.

Verimlilik

Belediyemizin kaynaklarını etkinlik verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanmayı esas kabul eder.

Katılım

Belediyemiz hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayışla ilgili tüm taraflar ile iletişim kurarak, paydaşlarıyla ortak bir eksende buluşup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder.

Liderlik

Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi öncü ve önder bir belediye olmayı esas kabul etmekteyiz.


 

Müdür

baskan
Tülay Şaroğlu
Sosyal Yardım İşleri Müdürü

Etkinlik Takvimi